Algemene voorwaarden

 

Lieve Engeltjes is vrijwillig, maar niet geheel vrijblijvend.

Wij verwachten van de leden dat ze actief meedoen in de groep,

dit om de saamhorigheid en het contact met elkaar in stand te houden.

 

De groepen bij Lieve Engeltjes zijn besloten en alleen toegankelijk voor leden.

Alles wat op de groepen besproken wordt, is strikt vertrouwelijk en mag onder

geen enkele voorwaarde naar buiten worden gebracht!

 

Na afmelding van Lieve Engeltjes zullen alle door jouw geplaatste berichten en

reacties van de besloten site verwijderd worden.